Monday, 2 July 2012

FO: Lilac Leaf Shawl

Ukończyłam mój pierwszy szal estoński według wzoru z książki "Knitted Lace of Estonia" autorstwa Nancy Bush. Szal jest taki cienki, że nawet przejdzie przez obrączkę. Zrobiony z włóczki Moon Night.
I finished my first estonian shawl - pattern from book of "Knitted Lace of Estonia" by Nancy Bush. The shawl is so fine that this shawl can be pull through wedding ring. Shawl made by yarn Moon Night.

Test obrączki Wedding ring test

 Przed blokowaniem Before blocking

 Blokowanie Blocking

 Gotowe! Ready to wear

 Spójrzcie na te wzorki See on the beautiful pattern

Można tak nosić Shawl can be wear in different way

No comments:

Post a Comment